รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
โดย โดมธราดล อนันตสาน [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
ปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า
ต. บุ่งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
เปิดอ่าน
31 ครั้ง
เอกสาร
ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 2 ครั้ง