รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
A Novel Accelerated Extragradient Algorithm to Solve Pseudomonotone Variational Inequalities
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Arabian Journal of Mathematics, 1-30.
5 May 2022
P-ISSN: 2193-5343
E-ISSN: 2193-5351
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
5 พฤษภาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q3