รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Service Quality Management of the Fitness Center: The Relationship among 5 Aspects of Service Quality
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
International Journal of Current Science Research and Review, 4(6), 514-521.
June 2021
ISSN: 2581-8341
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มิถุนายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ