รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลทั่วไป
สถานะ
จดทะเบียน
ประเภท
อนุสิทธิบัตร
ไฟล์เอกสาร
วันที่ออก/หมดอายุ
19 เมษายน 2561   -   2 กรกฎาคม 2566
ข้อมูลส่วนที่ 1
เลขที่คำขอ
1703001170
วันที่ขอ
3 กรกฎาคม 2560
วันที่รับคำขอ
3 กรกฎาคม 2560
เลขที่ประกาศ
13804
วันที่ประกาศ
19 เมษายน 2561
เล่มที่ประกาศ
--
เลขที่สิทธิบัตร
13804
วันที่จดทะเบียน
19 เมษายน 2561
เอกสารประกาศโฆษณา
--  
ข้อมูลส่วนที่ 2
ผู้ขอจดทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตัวแทน
--
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่
จากผลงานวิจัย
สถานะสุดท้าย
ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร
วันที่ตามสถานะ
31 กรกฎาคม 2561
บทสรุปการประดิษฐ์
บทสรุปการประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง)
ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : 1.ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ประกอบไปด้วย เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) และชุด เฟืองหมุนกลับทาง(8)มีลักษณะพิเศษ คือ เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) และชุดเฟืองหมุนกลับทาง(8) ซึ่งมี รายละเอียดประกอบด้วย- เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 64 มิลลิเมตร ยาว 1,800 มิลลิเมตร จำนวน 2 คู่ เพลาคู่แรกจะวางคู่กันในลักษณะเอียงเพื่อให้เกิดการไห้
แท็ก
--
ข้อมูลส่วนที่ 3
เอกสารข้อถือสิทธิ์
เอกสารแบบพิมพ์คำขอ
--  
เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์
ภาพเขียน
แบบพิมพ์คำขอ
--  
ข้อถือสิทธิ์ (ทั้งหมด)
1.ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ประกอบไปด้วย เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) และชุด เฟืองหมุนกลับทาง(8)มีลักษณะพิเศษ คือ เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) และชุดเฟืองหมุนกลับทาง(8) ซึ่งมี รายละเอียดประกอบด้วย- เพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 64 มิลลิเมตร ยาว 1,800 มิลลิเมตร จำนวน 2 คู่ เพลาคู่แรกจะวางคู่กันในลักษณะเอียงเพื่อให้เกิดการไหลลงและมี ระยะห่างระหว่างหัวท้ายไม่เท่ากันสามารถปรับขนาดระยะห่างได้ ใช้การทดรอบความเร็วชุดแรกด้วย ขนาดพลูเลห์ขับ 2 นิ้ว พลูเลห์ตาม 9 นิ้ว ชุดสองขนาดพลูเลห์ขับ 2 นิ้ว พลูเลห์ตาม 3 นิ้ว มีชุดเฟือง เพื่อหมุนกลับทางมีขนาด 1.5 โมดุล เฟืองขับและเฟืองตามขนาด 36 ฟัน เพื่อให้เกิดการหมุนกลับทาง ของเพลา โดยกำหนดให้เพลาด้านซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนด้านขวาหมุนตามเข็มนาฬิกา ความเร็ว รอบของเพลาที่เหมาะสมในการคัดขนาดละมุด 200 รอบต่อนาที เพลาคู่สองจะใช้วัสดุและมีขนาด เหมือนคู่แรกแต่ถูกยึดแน่นด้านบนเพลาคู่แรก เพลาคู่นี้ไม่มีการหมุนแต่ถูกวางไว้เพื่อป้องกันการกระเด็น ออกของละมุดระหว่างกระบวนการคัดขนาด เมื่อละมุดถูกเทจากตระกร้าลงสู่กระบะคัดละมุดจะไหลลง ไปในระหว่างแกนเพลาที่หมุนอยู่และไหลไปตามแนวท่อตามแรงโน้มถ่วงของโลกจนตกลงในช่วงที่มี ระยะห่างของขนาดมากกว่าขนาดของผลละมุดและจะไหลลงสู่ตะกร้าตามขนาด 4 ขนาดคือ เบอร์ 1, 2, 3 และ 4 ตามเกณฑ์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - ชุดเฟืองหมุนกลับทาง(8) ใช้เฟืองมีขนาด 1.5 โมดุล เฟืองขับ 36 ฟัน เฟืองตาม 36 ฟัน เพื่อให้เกิดการหมุนกลับทางของเพลา โดยกำหนดให้เพลาด้านซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนด้านขวา หมุนตามเข็มนาฬิกา 2.ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลา หมุนวางคู่ดังกล่าว มีความเร็วรอบในการคัดแยกขนาดละมุดที่เหมาะสม 200 รอบต่อนาที 3.ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลา หมุนวางคู่ดังกล่าว มีมุมเอียงของเพลาในการคัดแยกขนาดละมุดที่เหมาะสม 5 องศา 4.ชุดคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ตามข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งมีเพลาคัดขนาดแบบหมุนคู่(2) ซึ่ง ใช้หลักการของเพลายาว 2 ท่อน วางคู่กันในลักษณะเอียงที่มีระยะห่างหัวท้ายไม่เท่ากันเมื่อละมุดถูก ลำเลียงไปตามแนวท่อขณะที่เพลาหมุนจะเกิดการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกและละมุดจะหมุนตัวหา ศูนย์ถ่วงในลักษณะทางหัวขั้วตั้งขึ้น และถูกคัดตกลงในช่วงที่เพลามีระยะห่างกว้างกว่า สามารถคัดขนาด ของละมุดได้ 4 ขนาดคือ เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ
ข้อมูลอื่น ๆ
อ้างอิง
หมายเหตุ
--
แก้ไขล่าสุด
8 มีนาคม 2562