รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลทั่วไป
สถานะ
จดทะเบียน
ประเภท
อนุสิทธิบัตร
ไฟล์เอกสาร
วันที่ออก/หมดอายุ
10 ตุลาคม 2557   -   21 มกราคม 2562
ข้อมูลส่วนที่ 1
เลขที่คำขอ
1303000092
วันที่ขอ
22 มกราคม 2556
วันที่รับคำขอ
30 มกราคม 2556
เลขที่ประกาศ
9250
วันที่ประกาศ
24 ตุลาคม 2557
เล่มที่ประกาศ
--
เลขที่สิทธิบัตร
9250
วันที่จดทะเบียน
24 ตุลาคม 2557
เอกสารประกาศโฆษณา
ข้อมูลส่วนที่ 2
ผู้ขอจดทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตัวแทน
--
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์
จากผลงานวิจัย
สถานะสุดท้าย
ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร
วันที่ตามสถานะ
6 ตุลาคม 2559
บทสรุปการประดิษฐ์
แผ่นเกราะกันกระสุนนี้ทำมาจากวัสดุในงานประดับยนต์ เมื่อจะนำไปใช้งานต้องประกอบใส่ไว้ ในเสื้อเกราะกันกระสุนยที่มีซองด้านหน้า ด้านหลังสำหรับใส่แผ่นเกราะกันกระสุน เมื่อประกอบเสร็จจะมี น้ำหนักรวม ประมาณ 5 -6 กิโลกรัม โดยชั้นหน้าทำมาจากวัสดุคาร์บอน-ไฟเบอร์ น้ำหนัก 240 กรัมตอ ตารางเมตร ขนาดกว้าง 30 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตร ทาด้วยกาวอีพ็อกซี่พัตตี้เป็นชั้นๆแล้ววางแผ่น คาร์บอน-ไฟเบอร์สลับแนวลายกัน จำนวน 10 ชั้น ด้านชั้นในใช้วัสดุคาร์บอน-เคฟล่าร์ มีขนาดเท่ากัน กับแผ่นคาร์บอน-เคฟล่าร์ น้ำหนัก 200 กรัมต่อตารางเมตร ซ้อนทับกันทั้งหมด 36 ชั้น เมื่อประดิษฐ์ เสร็จแล้วนำมาบรรจุรวมในซองเดียวกัน แผ่นเกราะนี้ผ่านการทดสอบโดย ม.พัน 18 กองพลทหารนม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ด้วยกระสุนจริงสามารถต้านทานและหยุดยั้งภัยคุกคามระดับ 2 ตาม มาตรฐานการทดสอบ NU Standaed-0101.04
บทสรุปการประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง)
1.แผ่นเกราะกันกระสุนที่มีรูปแบบการวางชั้นวัสดุและชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย แผ่นคาร์บอน-ไฟเบอร์ น้ำหนัก 240 กรัมต่อตารางเมตร สีดำ ลาย 2 ทาด้วยกาวอีพ็อกซี่พัตตี้เป็นชั้นๆ แล้ววางสลับแนวลายกัน 90 องศาสลับกันไปในทุกๆแผ่น จำนวน 10 ชั้น เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับแรง กระแทกและลดความเร็วกระสุน ส่วนที่ 2 จะใช้วัสดุคาร์บอน-เคฟล่าร์ น้ำหนัก 200 กรัมต่่อตาราง เมตร สีเขียวสลับดำ
แท็ก
--
ข้อมูลส่วนที่ 3
เอกสารข้อถือสิทธิ์
เอกสารแบบพิมพ์คำขอ
เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์
ภาพเขียน
แบบพิมพ์คำขอ
ข้อถือสิทธิ์ (ทั้งหมด)
1.แผ่นเกราะกันกระสุนที่มีรูปแบบการวางชั้นวัสดุและชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย แผ่นคาร์บอน-ไฟเบอร์ น้ำหนัก 240 กรัมต่อตารางเมตร สีดำ ลาย 2 ทาด้วยกาวอีพ็อกซี่พัตตี้เป็นชั้นๆ แล้ววางสลับแนวลายกัน 90 องศาสลับกันไปในทุกๆแผ่น จำนวน 10 ชั้น เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรับแรง กระแทกและลดความเร็วกระสุน ส่วนที่ 2 จะใช้วัสดุคาร์บอน-เคฟล่าร์ น้ำหนัก 200 กรัมต่่อตาราง เมตร สีเขียวสลับดำ พับซ้อนทับทั้งหมด 36 ชั้น เป็นส่วนที่ใช้ดูดซับพลังงาน แล้วนำวัสดุทั้ง 2 ส่วน บรรจุในซองผ้าสำหรับใส่ในเสื้อกี๊กหรือเสื้อเกระากันกระสุนที่มีซองด้านหน้า ดานหลัง สำหรับใส่แผ่น เกราะกันกระสุน ขนาดกว้าง 30 มิลลิเมตร ยาว 40 มิลลิเมตรได้
ข้อมูลอื่น ๆ
อ้างอิง
หมายเหตุ
--
แก้ไขล่าสุด
8 มีนาคม 2562