ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ

Home

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ วิทยา…

26-10-2566 Hits:916

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก

นายสมเกียรติ ลือกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มาให้ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลสำเร็จ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ...

อ่านต่อ

ความสำเร็จของนักศึกษา ศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประกอบการ และเจ…

26-10-2566 Hits:493

ความสำเร็จของนักศึกษา ศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจที่ยั่งยืน

ความสำเร็จของนักศึกษา ศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจที่ยั่งยืน #นักศึกษาที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการสามารถสมัครได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร.056717141 ความสำเร็จของนักศึกษา ศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจที่ยั่งยืน ...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำผู้ประก…

26-10-2566 Hits:469

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำผู้ประกอบการเข้าพิจารณากลั่นกรองเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนธุรกิจ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำผู้ประกอบการเข้าพิจารณากลั่นกรองเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนธุรกิจ ในโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2566-2567 ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 3 ราย และได้ผ่านเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจทั้ง 3 ราย ดังนี้ 1. นายณัฐวรา แก้วแท้ ธุรกิจ BERRY STORY TO SHARE /บริการผลิตคอน...

อ่านต่อ

นายธเนศพล วังคีรี ธุรกิจ Thai Time/ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่น…

26-10-2566 Hits:271

นายธเนศพล วังคีรี ธุรกิจ Thai Time/ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นและผ้าย้อมจากสีธรรมขาติ

นายธเนศพล วังคีรี ธุรกิจ Thai Time/ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นและผ้าย้อมจากสีธรรมขาติ ประเภท นักศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ...

อ่านต่อ

นายณัฐวรา แก้วแท้ ธุรกิจ BERRY STORY TO SHARE /บริการผลิตคอ…

26-10-2566 Hits:323

นายณัฐวรา  แก้วแท้ ธุรกิจ BERRY STORY TO SHARE /บริการผลิตคอนเทนต์ สื่อดิจตัลออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาด

นายณัฐวรา แก้วแท้ ธุรกิจ BERRY STORY TO SHARE /บริการผลิตคอนเทนต์ สื่อดิจตัลออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาด ประเภท ผู้ประกอบการ  ...

อ่านต่อ

ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ แก้วจันทร์ ธุรกิจ JR Photo/บริการถ่ายภาพ…

26-10-2566 Hits:252

ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ แก้วจันทร์ ธุรกิจ JR Photo/บริการถ่ายภาพนอกสถานที่

ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ แก้วจันทร์ ธุรกิจ JR Photo/บริการถ่ายภาพนอกสถานที่ ประเภท นักศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี  ...

อ่านต่อ

ตู้จำหน่ายสินค้า ปั้ม ปตท.หน้ามหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

10-02-2565 Hits:1834

ตู้จำหน่ายสินค้า ปั้ม ปตท.หน้ามหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตู้จำหน่ายสินค้า ปั้ม ปตท.หน้ามหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดแล้วนะค่ะ แวะมาอุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบการนักศึกษา Start up companies ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ บริเวณ ตู้จำหน่ายสินค้า ปั้ม ปตท.หน้ามหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ...

อ่านต่อ

ประชุมวางแผนการพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะราย

10-02-2565 Hits:894

ประชุมวางแผนการพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะราย

ประชุมวางแผนการพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะราย วันที่ 9 ก.พ. 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ประชุมวางแผนการพัฒนาผู้ประกอบการเฉพาะราย ร่วมกับผู้ประกอบการระดับ start up companies และ Pre incubatee เพื่อพัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 1/2565

10-02-2565 Hits:925

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 1/2565 วันที่ 25 ม.ค.2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2565 โดยระบบ Googel Meet ...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบกา…

01-02-2565 Hits:1818

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

  ตามที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้คณะดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้คณะกำหนดโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร คณะละ 10...

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

30-07-2564 Hits:1189

คณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชุดใหม่ ...

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ท่านใหม่

30-07-2564 Hits:1033

ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ท่านใหม่

ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี ...

อ่านต่อ

สวพ.ช่วยธุรกิจชุมชน

30-07-2564 Hits:933

สวพ.ช่วยธุรกิจชุมชน

สวพ.ช่วยธุรกิจชุมชน โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ...

อ่านต่อ

ตลาดนัด ใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ปี 2564

30-07-2564 Hits:1439

ตลาดนัด ใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ปี 2564

ตลาดนัด ใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ปี 2564 https://www.facebook.com/123519564952308/videos/489040352090527/ ...

อ่านต่อ

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Start up c…

30-07-2564 Hits:1133

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Start up companies

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Start up companies 3วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.ปิยะวัน เพชรหมี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการระดับ Spin off companies และผู้ประกอบการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Start up companies จำนวน 4 ราย เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบ...

อ่านต่อ

ผักสดปลอดสารกรอบอร่อย ผลผลิตจากปุ๋ยมูลใส้เดือน

20-12-2562 Hits:1378

ผักสดปลอดสารกรอบอร่อย ผลผลิตจากปุ๋ยมูลใส้เดือน

ผักสดปลอดสารกรอบอร่อย ผลผลิตจากปุ๋ยมูลใส้เดือน ของผู้ประกอบการ Share GUN Share Gun

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย…

20-12-2562 Hits:1023

เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกา...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบกา…

20-12-2562 Hits:1306

ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์

ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ธุรกิจรับจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ ที่บริการทุกระดับทุกราคาตามความต้องการของลูกค้า # ความสำเร็จเริ่มได้ด้วยตัวเอง # ยินดีกับรถใหม่ป้ายแดง ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับคว...

อ่านต่อ

มงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ธุรกิจรั…

20-12-2562 Hits:1474

มงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ธุรกิจรับจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ

มงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ธุรกิจรับจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 กันยายน 2562 เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป หน่วยบ่มเพาะ…

06-09-2562 Hits:1161

วันที่ 2-3 กันยายน 2562 เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมวีนัส

วันที่ 2-3 กันยายน 2562 เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/414180682552860/?type=3&theate...

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอมือ กระเป๋าจากผ้าทอ…

06-09-2562 Hits:1213

ขอเชิญผู้ที่สนใจสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอมือ กระเป๋าจากผ้าทอ และสินค้ามากมาย ในงานวันวิทยาศาตร์ ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอมือ กระเป๋าจากผ้าทอ และสินค้ามากมาย ในงานวันวิทยาศาตร์ ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/406152776688984/?type=3&theater https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/407397339897861/?type=3&theater...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรร…

06-09-2562 Hits:1142

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมประกวดการเขียนรูปแบบธุรกิจ ในวันที่ 16 ส.ค.2562 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว#ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความสนใจและสามารถนำเสนอรูปแบบธุรกิจได้ดีทุกทีมhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f64f.png");">...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรม…

06-09-2562 Hits:1130

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนรูปแบบธุรกิจและประกวดการเขียนรูปแบบธุรกิจ

 ในระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค.2562 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/405690596735202/?type=3&theater ...

อ่านต่อ

ตลาดนัด ใน ม.อินทนิลมาร์เก็ต และการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางป…

06-09-2562 Hits:1463

ตลาดนัด ใน ม.อินทนิลมาร์เก็ต และการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิด ตลาดนัด ใน ม.“อินทนิลมาร์เก็ต” และการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2562***********************************หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่ และโครงการทรัพย์สินทางปัญญา ตลาดนัด ใน ม. “อินทนิลมาร์เก็ต และการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา...

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผ…

06-09-2562 Hits:1109

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ในงานเผยแพร่ความรู้ด้าน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ในงานเผยแพร่ความรู้ด้าน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.298227907481472/400867380550857/?type=3&theater...

อ่านต่อ

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

รายชื่อผู้ประกอบการ

Menu

go to top