ยินดีสู้การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ยินดีสู้การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ช่วยธุรกิจ
ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจในเพชรบูรณ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ
ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี
ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี
มหกรรมตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต
มหกรรมตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Home

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

คณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

30-07-2564 Hits:162

คณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชุดใหม่ ...

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ท่านใหม่

30-07-2564 Hits:169

ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ท่านใหม่

ยินดีต้อนรับ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี ...

อ่านต่อ

สวพ.ช่วยธุรกิจชุมชน

30-07-2564 Hits:162

สวพ.ช่วยธุรกิจชุมชน

สวพ.ช่วยธุรกิจชุมชน โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ...

อ่านต่อ

ตลาดนัด ใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ปี 2564

30-07-2564 Hits:171

ตลาดนัด ใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ปี 2564

ตลาดนัด ใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต ปี 2564 https://www.facebook.com/123519564952308/videos/489040352090527/ ...

อ่านต่อ

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Start up c…

30-07-2564 Hits:172

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Start up companies

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Start up companies 3วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.ปิยะวัน เพชรหมี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการระดับ Spin off companies และผู้ประกอบการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะในระดับ Start up companies จำนวน 4 ราย เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบ...

อ่านต่อ

ผักสดปลอดสารกรอบอร่อย ผลผลิตจากปุ๋ยมูลใส้เดือน

20-12-2562 Hits:458

ผักสดปลอดสารกรอบอร่อย ผลผลิตจากปุ๋ยมูลใส้เดือน

ผักสดปลอดสารกรอบอร่อย ผลผลิตจากปุ๋ยมูลใส้เดือน ของผู้ประกอบการ Share GUN Share Gun

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย…

20-12-2562 Hits:351

เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกา...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบกา…

20-12-2562 Hits:427

ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์

ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ธุรกิจรับจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ ที่บริการทุกระดับทุกราคาตามความต้องการของลูกค้า # ความสำเร็จเริ่มได้ด้วยตัวเอง # ยินดีกับรถใหม่ป้ายแดง ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ขอแสดงความยินดีกับน้องเคิ้ลกับคว...

อ่านต่อ

มงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ธุรกิจรั…

20-12-2562 Hits:461

มงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ธุรกิจรับจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ

มงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์ ระดับ Spin off companies ธุรกิจรับจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 กันยายน 2562 เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป หน่วยบ่มเพาะ…

06-09-2562 Hits:431

วันที่ 2-3 กันยายน 2562 เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมวีนัส

วันที่ 2-3 กันยายน 2562 เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/414180682552860/?type=3&theate...

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอมือ กระเป๋าจากผ้าทอ…

06-09-2562 Hits:374

ขอเชิญผู้ที่สนใจสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอมือ กระเป๋าจากผ้าทอ และสินค้ามากมาย ในงานวันวิทยาศาตร์ ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอมือ กระเป๋าจากผ้าทอ และสินค้ามากมาย ในงานวันวิทยาศาตร์ ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/406152776688984/?type=3&theater https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/407397339897861/?type=3&theater...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรร…

06-09-2562 Hits:422

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมประกวดการเขียนรูปแบบธุรกิจ ในวันที่ 16 ส.ค.2562 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว#ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความสนใจและสามารถนำเสนอรูปแบบธุรกิจได้ดีทุกทีมhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f64f.png");">...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรม…

06-09-2562 Hits:406

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนรูปแบบธุรกิจและประกวดการเขียนรูปแบบธุรกิจ

 ในระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค.2562 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/405690596735202/?type=3&theater ...

อ่านต่อ

ตลาดนัด ใน ม.อินทนิลมาร์เก็ต และการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางป…

06-09-2562 Hits:509

ตลาดนัด ใน ม.อินทนิลมาร์เก็ต และการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิด ตลาดนัด ใน ม.“อินทนิลมาร์เก็ต” และการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2562***********************************หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่ และโครงการทรัพย์สินทางปัญญา ตลาดนัด ใน ม. “อินทนิลมาร์เก็ต และการจัดนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา...

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผ…

06-09-2562 Hits:353

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ในงานเผยแพร่ความรู้ด้าน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ในงานเผยแพร่ความรู้ด้าน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.298227907481472/400867380550857/?type=3&theater...

อ่านต่อ

มีข่าวดีมาบอก

06-09-2562 Hits:325

มีข่าวดีมาบอกhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t39/1/16/1f4e2.png");">...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาผู้ประ…

06-09-2562 Hits:297

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่ กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ

วันที่ 2 ส.ค.2562 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่ กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/399018677402394/?type=3&theater  ...

อ่านต่อ

จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจราย…

06-09-2562 Hits:280

จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่ กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ

วันที่ 1 ส.ค.2562 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่ กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา โดยได้รับ เกียรติจาก ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/398430457461216/...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ทั้งหมด 5 ราย ที่ผ่านการพิจาร…

06-09-2562 Hits:297

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ทั้งหมด 5 ราย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ทั้งหมด 5 ราย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2562 https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/395659894404939/?type=3&theater ...

อ่านต่อ

มีข่าวดีๆมาบอกต่อ ผู้ที่สนใจอยากลองกินเนื้อหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน…

06-09-2562 Hits:333

มีข่าวดีๆมาบอกต่อ ผู้ที่สนใจอยากลองกินเนื้อหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ที่งาน ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

มีข่าวดีๆมาบอกต่อ ผู้ที่สนใจอยากลองกินเนื้อหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ที่งาน ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/395601941077401/?type=3&theater...

อ่านต่อ

หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายข้าวลืมผัวแปรรูปเป็นอาห…

06-09-2562 Hits:255

หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายข้าวลืมผัวแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายข้าวลืมผัวแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ...

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐา…

06-09-2562 Hits:255

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ประจำปี 2562 หลักสูตร การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ประจำปี 2562 หลักสูตร การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์*******************************************โดยพิธีเปิดในวันที่ 17 มิถุนายน ได้รับเกียรติผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วม”โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพ…

06-09-2562 Hits:242

ขอเชิญเข้าร่วม”โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์” 17-19 มิ.ย. 62 ณ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (หนึ่งในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน)

ขอเชิญเข้าร่วม”โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์” 17-19 มิ.ย. 62 ณ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (หนึ่งในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน) ...

อ่านต่อ

นำผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการป…

06-09-2562 Hits:295

นำผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (TOR62) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสัมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก และได้นำผู้ประกอบเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 3 ราย...

อ่านต่อ

โครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเ…

06-09-2562 Hits:302

โครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560 รอบ 24 เดือน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เข้ารับการตรวจประเมิน โครงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560 รอบ 24 เดือน ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก https://www.facebook.com/123519564952308/photos/a.123990274905237/348141165823479/?typ...

อ่านต่อ

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

รายชื่อผู้ประกอบการ

Menu

go to top