อินทนิล มาร์เก็ต แฟร์
19-20 ก.ย. นี้
การประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit)
รอบ 18 เดือน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง MINI Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018)
ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018)
ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
วันที่ 23 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ
หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน
หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ณ วัดเทพสโมสร บ้านท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์

Home

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal…

29-08-2561 Hits:54

เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit)

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายถาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 รอบ 18 เดือน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง MINI Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลเพิ่มเติม...

อ่านต่อ

ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ใน…

29-08-2561 Hits:72

ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (เขาค้อ)” ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม...

อ่านต่อ

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ…

29-08-2561 Hits:15

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

วันที่ 23 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยจัดโครง...

อ่านต่อ

หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิ…

29-08-2561 Hits:27

หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 25261 หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ และรับเกียรติจาก นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวังท่าดี นางสาวนิชาภา ปภัสร์นันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด     ข้อมูลเพิ่มเต...

อ่านต่อ

หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรู…

29-08-2561 Hits:38

หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน

วันที่ 27-29 มิถุนายน 25261 หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ณ วัดเทพสโมสร บ้านท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ และรับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ เป็นป...

อ่านต่อ

“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับ…

10-05-2561 Hits:105

“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ วันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบูรณ์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง นางสาวรมิดา สายทอง และนายอภิวัฒน์ จันทร์แอม ผู้ประกอบการ มะขามแปรรูป ได้เข้าร่วมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561 ณ ห้องศรีสุริ...

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแร…

26-04-2561 Hits:115

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24-26 เม.ย. 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะว…

24-04-2561 Hits:95

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย. 61 ณ จังหวัดระยอง ข้อมูลเพิ่มเติม   ...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตร…

24-04-2561 Hits:122

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 2 เม.ย 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2560 และนำนักษาในชมรมผู้ประกอบการใจใสเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลเพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

ขอตรวจสถานที่ห้องแพ็คมะขามแปรรูป จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มค…

24-04-2561 Hits:115

ขอตรวจสถานที่ห้องแพ็คมะขามแปรรูป จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 21 มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมนายอภิวัฒน์ จันทร์แอม ได้เข้ารับคำปรึกษาเรื่องขั้นตอนกระบวนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นคำขอตรวจสถานที่ห้องแพ็คมะขามแปรรูป จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม   ...

อ่านต่อ

มงคลฟลาวเวอร์&ดีไซด์ ผู้ประกอบการของ UBI จัดสถานที่เพื่อ…

24-04-2561 Hits:163

มงคลฟลาวเวอร์&ดีไซด์ ผู้ประกอบการของ UBI จัดสถานที่เพื่อต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 16 มี.ค. 2561

มงคลฟลาวเวอร์&ดีไซด์ ผู้ประกอบการของ UBI จัดสถานที่เพื่อต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 16 มี.ค. 2561 มงคลฟลาวเวอร์ & ดีไซด์ รับจัดงานสถานที่/งานพิธีต่างๆ/งานแต่งงาน/งานบวช/บายศรี/ชุดขันหมาก 088-4397763 ข้อมูลเพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

กิจกรรมสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ แลกิจกรรมจิตอาสาพ…

24-04-2561 Hits:120

กิจกรรมสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ แลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้จัดโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในชุมชนและท้อง "กิจกรรมสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ แลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ กิจกรรมสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ แลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ...

อ่านต่อ

ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

22-09-2560 Hits:287

ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

       ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้าประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์แทน รีสอร์...

อ่านต่อ

เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือ…

22-09-2560 Hits:247

เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือน

       ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะ และผู้ประกอบการ 2 ราย เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือน พร้อมผู้ประกอบการเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองผู้ประกอบการ Incubetees เพื่อเข้ารับการบ่ทเพาะธุกิจต่อไป ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณโรงแรมเวียงจันทร์ ริเวอร์วิว จั...

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะว…

22-09-2560 Hits:259

เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซค์ จังหวัดนนทบุรี...

อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่ม…

22-09-2560 Hits:258

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือขายภาคเหนือตอนล่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ ดร.สุวัณน์ อินทรประไพ เดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือขายภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก...

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ

22-09-2560 Hits:248

โครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ

วันที่ (3 ส.ค. 60) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโดย อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระห...

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

22-09-2560 Hits:246

ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 เวลา 13.30 น. งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยบ่มเพาะวิ...

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

04-06-2558 Hits:595

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

  วันที่ 3 มิ.ย 58 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในเปิดกิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์ขอกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ...

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ)

27-04-2558 Hits:710

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ)

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 เวลา 13.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร. ชาตรี นาคะกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ) ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหม่ พร้อมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และการให้คำปรึกษาเชิง...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/255…

27-04-2558 Hits:621

การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 58 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใด้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ การพิจารณาแผนประกอบการของผู้ประกอบการรายใหม่...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตรวจเยี่ยมการคัดเล…

26-01-2558 Hits:643

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตรวจเยี่ยมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับการบ่มเพาะธุรกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    ...วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตรวจเยี่ยมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับการบ่มเพาะธุรกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรา...

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

26-11-2557 Hits:557

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

  เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้จัดการประชุมชีแจงการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยได้เชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อร่วมรับฝังรายละเอียดการบ่มเพาะว...

อ่านต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จา…

05-08-2557 Hits:589

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จาก คณะกรรมการการพิจารณาศักยภาพ ความพร้อมการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับ คณะกรรมการการพิจารณาศักยภาพ ความพร้อมการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประ...

อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ

06-02-2557 Hits:702

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ...

อ่านต่อ

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top