เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ค่างานสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถกำหนดโครงสร้างของตำแหน่งงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ค่างานของตนเองได้อย่างชัดเจนและให้สามารถเขียนวิเคราะห์ค่างานได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายยอดชาย สายทอง หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กรกฎาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey