เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย : ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยงานวิจัยได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย : ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (รายงานความก้าวหน้าของการทำกิจกรรม) ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวคือ 1. อาจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์ โครงการวิจัยเรื่อง "การฟื้นฟูการผลิตข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวของชาวนาในตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์สู่เกษตรอัจฉริยะต้นแบบ" 2. อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี โครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างมูลค่าและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์วิถีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านเนินละคร ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์"
   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กรกฎาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey