สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 และ 4

รายละเอียด
หมวด: RD PCRU NEWS
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562 15:07
เขียนโดย Super User
ฮิต: 62
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัด
1. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วม 5 คณะ ครั้งที่ 3 ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

2. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วม 5 คณะ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทั้ง 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการฯ ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถดูรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

1. กิจกรรมภายในโครงการฯ วันที่ 12 มิ.ย. 62


2. กิจกรรมภายในโครงการฯ วันที่ 14 มิ.ย. 62
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (CCF_000058.pdf)1. กิจกรรมวันที่ 12-06-6235
Download this file (CCF_000057.pdf)2. กิจกรรมวันที่ 14-06-6239