เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 และ 4

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัด
1. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วม 5 คณะ ครั้งที่ 3 ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

2. โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วม 5 คณะ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทั้ง 5 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการฯ ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถดูรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

1. กิจกรรมภายในโครงการฯ วันที่ 12 มิ.ย. 62


2. กิจกรรมภายในโครงการฯ วันที่ 14 มิ.ย. 62
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มิถุนายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey