เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์”

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันภูพาน ได้ร่วมจัดงานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงข้อกฎหมาย การผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น โอกาส และทิศทางการปลูกกัญชาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสร้างเครือข่ายความรวมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับสภากัญชาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และองค์กรต่างๆ ภายในจังหวัด โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และดำเนินงานวิจัยร่วมกัน

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 16:30 น.

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง 08 1349 4274 อาจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์  หรือ 0 5671 7141  สถาบันวิจัยและพัฒนา (เวลา 08:30 - 16:30 น.)

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (25620514101239.pdf)กำหนดการ692
   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กรกฎาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey