เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอแจ้งนักวิจัยให้รายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterตามที่ นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยพร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 1 และได้ดำเนินโครงการวิจัยระยะที่ 1 แล้วนั้น บัดนี้ถึงกำหนดเวลาที่นักวิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการวิจัย  นั้น

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 2 ให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอแจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (เอกสารแนบ)

พร้อมทั้งให้นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัย (NRMS)  คู่มือการใช้งานระบบ NRMS

โดยให้หน่วยงานรวบรวมแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุดต่อ 1 โครงการ กรณีเป็นชุดโครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประกอบด้วย แบบรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย จำนวน 2 ชุด และแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการย่อยทุกโครงการจำนวน จำนวน 2 ชุด และส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey