เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ วช 0005/ว 8261 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานสภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และใช้ในการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ นั้น
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนา ที่คณาจารย์ในหน่วยงานของท่าน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทำแบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ด้านล่างนี้ และส่งข้อมูลไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 


   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey