เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ขั้นตอนการยืนยันการรับทุนฯ ประเภทวิจัยสถาบัน รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บันทึกข้อความเลขที่ ว 467/61 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ การทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทวิจัยสถาบัน รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น


ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทวิจัยสถาบัน รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแจ้งผู้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำข้อมูลแบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
2. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 ชุด
แบบเสนอโครงการ วจ001-บ


โดยให้หน่วยงานรวบรวมและส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 


เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (2-611121162400.docx)2. แบบยืนยันการรับทุน87
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey