เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ประกาศรับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterตามมติ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอให้คณะดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำแบบเสนอโครงการบริการวิชาการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวที่นี้
2. จัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามงบประมาณ ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร

โดยคณะรวบรวมเอกสารในข้อ 1 และ 2 ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561    
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey