เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดินฯ 2562 และขอแจ้งนักวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


ตามที่ นักวิจัยได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

     1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

     2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

     3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดินโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอส่งประกาศฯ ข้างต้นและขอแจ้งนักวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยข้างต้น เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 


   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กรกฎาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey