เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ขั้นตอนการยืนยันการรับทุนฯ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ และประเภทวิจัยสถาบัน 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 4 /2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประเภทโครงการเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และประเภทวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ประเภทโครงการเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
     1.1 จัดทำข้อมูลแบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
     1.2 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 ชุด 
              แบบเสนอโครงการ วจ001-ม 
      1.3 ระเบียบข้อบังคับ ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ประเภทวิจัยสถาบัน

     2.1 จัดทำข้อมูลแบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
     2.2 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 ชุด 
              แบบเสนอโครงการ วจ001-บ  
     2.3 ระเบียบข้อบังคับ ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมและส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 


   
CCI 000005 Copy
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กรกฎาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey