เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นจากแหล่งทุนภายนอก

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
610508 700


เอกสารนำเสนอ/ตัวอย่างประกอบโครงการ

Download this file (610508-update ppt.pdf) 1. ไฟล์นำเสนอ รูปแบบ PDF
Download this file (610508-logframe.docx) 2. logframe เกษตรปลอดภัย


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นจากแหล่งทุนภายนอก ในวันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับทราบยุทธศาสตร์การวิจัย ขั้นตอน กระบวนการ เงื่อนไขของแหล่งทุน และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของแหล่งทุน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

ในการนี้ สวพ.จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น


กำหนดการ
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มีนาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey