การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

รายละเอียด
หมวด: ประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานวิจัย
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562 09:12
ฮิต: 47
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 

โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

The 18th National Horticultural Congress 2019 (NHC 2019)

หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง"

วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น, จังหวัดนนทบุรี

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2562

http://www.hort.ku.ac.th/nhc2019/

https://www.facebook.com/18thnhc2019/