การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2

รายละเอียด
หมวด: ประชุมวิชาการ / นำเสนอผลงานวิจัย
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562 09:07
ฮิต: 43
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterการประชุมสัมมนาวิชาการระดั
บชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2562

https://rinac.msu.ac.th/conference2019/index

http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuev/smynws.php?evid=+908