เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

รายละเอียดข้อมูลจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 nurrec คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย กองบริหารการวิจัย
(ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา โซนซี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-8637 โทรสาร 0-5596-8637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
http://www.nurrec.nu.ac.th

ระเบียบ / ประกาศข้อมูลสำหรับผู้วิจัยแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey