เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

|| ระเบียบข้อบังคับ || แบบเสนอโครงการวิจัย || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า || รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ  || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ||เล่มคู่มือ ||

942652 363710443756905 584221639 ndownload

ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย


 

ระเบียบข้อบังคับ

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

การทำสัญญา


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ราคากลาง

 

รายงานความก้าวหน้า


 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เล่มคู่มือ

 
   
S 5275712
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
rspg
journal
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey