มน. เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 62

รายละเอียด
หมวด: ข่าวทุนวิจัย
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561 11:08
ฮิต: 296
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 การยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน 1 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 1 แผ่น มายังกองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้เอกสารต้องถึงกองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. เพื่อที่กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววานิชญา บุตรมางกูล กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8614

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
https://1drv.ms/f/s!AqSfWHw3Ek2Yg1mfjjHISzZ5RWER

2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
https://1drv.ms/f/s!AqSfWHw3Ek2Yg2AJ9WuW_4T_02VZ