[รายละเอียดนักวิจัย] 2561 : การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้อำนวยการแผนงานวิจัย70
2อาจารย์นรัตว์ รัตนวัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10
3อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10
4อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย10