รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ   สำนักงานอธิการบดี
ประเภททุน : วิจัยสถาบัน
#โครงการวิจัย
1ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ยอดชาย สายทอง