ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ ตามรายละเอียด

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ ตามรายละเอียด

เพิ่มเติม

46962675 2001348376609096 8956341318628409344 n 51f01

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่งทั่วประเทศ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conferencr : RUNIRAC V) ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพิ่มเติม

47386258 2009901369087130 2129336857123618816 n c2222

อินทนิล มาร์เก็ต แฟร์

อินทนิล มาร์เก็ต แฟร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

42085888 1908595835884351 6269781606454525952 n 002d8

ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย

ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย ได้แก่ นายยุรนันต์ วิโรจน์สกุล นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน Share Gun และนายธีรภัทร์ สุดเวหา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง Incubatee หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดย คณะกรรมการจาก สกอ. ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 
45619532 1975731592504108 8180114112605323264 n 8f7a2
 

18 ก.ย. 61 สวพ.จัดบูธแสดงผลงาน เสนอต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี

18 ก.ย. 61 สวพ.จัดบูธแสดงผลงานวิจัย ผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และได้นำเสนอผลงานต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร จ.เพรบูรณ์

ขัอมูลเพิ่มเติม

42095862 1907228132687788 9021311314684805120 n 221ae

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top