พันธกิจ

     สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และฐานความรู้ใหม่ ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าและบุคลากรในมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป เป็นผู้ประกอบการ 

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top