วิสัยทัศน์

     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มุ่งสร้างอาชีพและผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top