Home

ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (เขาค้อ)” ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

38742180 1849500188460583 3975447898413334528 n 5bc80

ข้อมูลเพิ่มเติม