Home

หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน

วันที่ 27-29 มิถุนายน 25261 หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ณ วัดเทพสโมสร บ้านท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ และรับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด

36266343 1780746068669329 3847712766416650240 n f1761

ข้อมูลเพิ่มเติม