Home

“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ วันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบูรณ์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง นางสาวรมิดา สายทอง และนายอภิวัฒน์ จันทร์แอม ผู้ประกอบการ มะขามแปรรูป ได้เข้าร่วมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ เอ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

31890376 190025404968390 1021495544003952640 n 50008