Home

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย. 61 ณ จังหวัดระยอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

30742435 186426378661626 2722098924518529595 n 260b6