Home

ขอตรวจสถานที่ห้องแพ็คมะขามแปรรูป จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 21 มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมนายอภิวัฒน์ จันทร์แอม ได้เข้ารับคำปรึกษาเรื่องขั้นตอนกระบวนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นคำขอตรวจสถานที่ห้องแพ็คมะขามแปรรูป จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

29426159 177979176173013 3777634158876582095 n cc41f