Home

ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

21731049 130611447576453 6399790889191027639 n fa201 21742805 130522247585373 1451092987429888434 n 49ae2 21462383 130558447581753 7269671720009801490 n 582c6  21728318 130522254252039 3302555405241176422 n 9be60 21728467 130522554252009 4580483822130169398 n 8326e 21730937 130528007584797 7856161086109311616 n 07d8b

ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้าประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์แทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย