Home

เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

20992754 125411108096487 3483845109113868940 n fe43d 20953904 125411111429820 2697947871744221546 n 2afa3 20992730 125411104763154 867336596341451777 n bb157 20993860 125411168096481 3522896365981095549 n 6d698 21034215 125411114763153 4068422644716360677 n 491b121034420 125411164763148 5564617151901748993 n 4b3ef

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซค์ จังหวัดนนทบุรี