ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ
ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย
ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย
จัดบูธแสดงผลงานวิจัย ผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และได้นำเสนอผลงานต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี
จัดบูธแสดงผลงานวิจัย ผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และได้นำเสนอผลงานต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี
ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018)
ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018)
กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ
หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน
หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ณ วัดเทพสโมสร บ้านท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์

Home

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตรวจเยี่ยมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับการบ่มเพาะธุรกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   

...วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างตรวจเยี่ยมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับการบ่มเพาะธุรกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดbullet m3 09acf

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ ตามรายละเอียด

17-12-2561 Hits:153

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ ตามรายละเอียด

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุกิจ ตามรายละเอียด เพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจั…

17-12-2561 Hits:207

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่งทั่วประเทศ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conferencr : RUNIRAC V) ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย

17-12-2561 Hits:273

ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย

ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย ได้แก่ นายยุรนันต์ วิโรจน์สกุล นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน Share Gun และนายธีรภัทร์ สุดเวหา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง Incubatee หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดย คณะกรรมการจาก สกอ. ระหว่าง...

อ่านต่อ

อินทนิล มาร์เก็ต แฟร์

17-12-2561 Hits:179

อินทนิล มาร์เก็ต แฟร์

อินทนิล มาร์เก็ต แฟร์ ข้อมูลเพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

18 ก.ย. 61 สวพ.จัดบูธแสดงผลงาน เสนอต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี

17-12-2561 Hits:203

18 ก.ย. 61 สวพ.จัดบูธแสดงผลงาน เสนอต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี

18 ก.ย. 61 สวพ.จัดบูธแสดงผลงานวิจัย ผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และได้นำเสนอผลงานต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร จ.เพรบูรณ์ ขัอมูลเพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal…

29-08-2561 Hits:252

เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit)

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายถาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 รอบ 18 เดือน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง MINI Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลเพิ่มเติม...

อ่านต่อ

ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ใน…

29-08-2561 Hits:339

ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

ผู้ประกอบการ UBI บุคลากรของ สวพ. ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (เขาค้อ)” ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม...

อ่านต่อ

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ…

29-08-2561 Hits:198

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

วันที่ 23 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยจัดโครง...

อ่านต่อ

หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิ…

29-08-2561 Hits:212

หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 25261 หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ และรับเกียรติจาก นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวังท่าดี นางสาวนิชาภา ปภัสร์นันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด     ข้อมูลเพิ่มเต...

อ่านต่อ

หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรู…

29-08-2561 Hits:254

หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน

วันที่ 27-29 มิถุนายน 25261 หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเส้นขนมจีนหล่มเก่าแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ณ วัดเทพสโมสร บ้านท่าพล ต.ท่าพล อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ และรับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ อาจารย์ไพโรจน์ พรเจริญ เป็นป...

อ่านต่อ

“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับ…

10-05-2561 Hits:256

“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ วันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบูรณ์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง นางสาวรมิดา สายทอง และนายอภิวัฒน์ จันทร์แอม ผู้ประกอบการ มะขามแปรรูป ได้เข้าร่วมโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561 ณ ห้องศรีสุริ...

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแร…

26-04-2561 Hits:272

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24-26 เม.ย. 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะว…

24-04-2561 Hits:232

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย. 61 ณ จังหวัดระยอง ข้อมูลเพิ่มเติม   ...

อ่านต่อ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตร…

24-04-2561 Hits:216

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 2 เม.ย 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2560 และนำนักษาในชมรมผู้ประกอบการใจใสเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลเพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

ขอตรวจสถานที่ห้องแพ็คมะขามแปรรูป จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มค…

24-04-2561 Hits:222

ขอตรวจสถานที่ห้องแพ็คมะขามแปรรูป จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 21 มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมนายอภิวัฒน์ จันทร์แอม ได้เข้ารับคำปรึกษาเรื่องขั้นตอนกระบวนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นคำขอตรวจสถานที่ห้องแพ็คมะขามแปรรูป จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม   ...

อ่านต่อ

มงคลฟลาวเวอร์&ดีไซด์ ผู้ประกอบการของ UBI จัดสถานที่เพื่อ…

24-04-2561 Hits:318

มงคลฟลาวเวอร์&ดีไซด์ ผู้ประกอบการของ UBI จัดสถานที่เพื่อต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 16 มี.ค. 2561

มงคลฟลาวเวอร์&ดีไซด์ ผู้ประกอบการของ UBI จัดสถานที่เพื่อต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 16 มี.ค. 2561 มงคลฟลาวเวอร์ & ดีไซด์ รับจัดงานสถานที่/งานพิธีต่างๆ/งานแต่งงาน/งานบวช/บายศรี/ชุดขันหมาก 088-4397763 ข้อมูลเพิ่มเติม ...

อ่านต่อ

กิจกรรมสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ แลกิจกรรมจิตอาสาพ…

24-04-2561 Hits:245

กิจกรรมสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ แลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้จัดโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในชุมชนและท้อง "กิจกรรมสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ แลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ กิจกรรมสร้างความตระหนักการเป็นผู้ประกอบการ แลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ...

อ่านต่อ

ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

22-09-2560 Hits:376

ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

       ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้าประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์แทน รีสอร์...

อ่านต่อ

เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือ…

22-09-2560 Hits:357

เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือน

       ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะ และผู้ประกอบการ 2 ราย เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 6 เดือน พร้อมผู้ประกอบการเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองผู้ประกอบการ Incubetees เพื่อเข้ารับการบ่ทเพาะธุกิจต่อไป ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณโรงแรมเวียงจันทร์ ริเวอร์วิว จั...

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะว…

22-09-2560 Hits:371

เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่บ่มเพาะ เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซค์ จังหวัดนนทบุรี...

อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่ม…

22-09-2560 Hits:368

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือขายภาคเหนือตอนล่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ ดร.สุวัณน์ อินทรประไพ เดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือขายภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก...

อ่านต่อ

โครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ

22-09-2560 Hits:364

โครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ

วันที่ (3 ส.ค. 60) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำโดย อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระห...

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

22-09-2560 Hits:366

ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 เวลา 13.30 น. งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยบ่มเพาะวิ...

อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

04-06-2558 Hits:698

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

  วันที่ 3 มิ.ย 58 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในเปิดกิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์ขอกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ...

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ)

27-04-2558 Hits:824

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ)

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 เวลา 13.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร. ชาตรี นาคะกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ) ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหม่ พร้อมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และการให้คำปรึกษาเชิง...

อ่านต่อ

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top