เนื้อหา

กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

วันที่ 23 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการและการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยจัดโครงการระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.61 โดรงการนี้จัดเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดนักธุรกิจรายใหม่ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SPOKE) มหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ประกอบการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการจัดโครงการได้รับเกียรติจาก คุณชวโรจน์ ศรีทน ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คุณปณิธาน ศรีบุญเรื่อง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคุณศศิพงษ์ บุญยงค์ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย

37673654 494715430974629 5708570006686531584 o e177e

ข้อมูลเพิ่มเติม

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top