เนื้อหา

หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 25261 หน่วยบ่มเพาะวิสหกิจได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และเกษตรปลอดสารพิษ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ และรับเกียรติจาก นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวังท่าดี นางสาวนิชาภา ปภัสร์นันท์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 37682890 1822517187825550 6231641807239774208 n a9dcb

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top