เนื้อหา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 2 เม.ย 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2560 และนำนักษาในชมรมผู้ประกอบการใจใสเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

29790543 181718949132369 8706549368835719998 n ecba6

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top