เนื้อหา

ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

20479426 1449780101765929 1703111512310127583 n 78fd920506969 1449780098432596 6322981236373959504 o 259cc20604416 1449780095099263 1099986351222508189 n 8a1b6

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 60 เวลา 13.30 น. งานบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย อ.ดร.สุวัฒน์ อินทรประไพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานและพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในรอบ 6 เดือน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top