สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนกับวารสารนี้

###คลิก### ถ้าคุณลงทะเบียนไว้กับวารสารนี้หรือบนเว็บไซต์นี้

รายละเอียด

To enter the information below in additional languages, first select the language.
ชื่อผู้ใช้ต้องเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข "-" หรือ "_"
The password must be at least 6 characters.
  Joan Alice Smith = JAS

(สถาบัน เช่น "มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์")

(เช่น แผนกและตำแหน่ง )
ภาษาที่ใช้งาน

: รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีบทความในวารสาร
: สามารถส่งบทความเข้าสู่วารสารได้
: ยินดีที่จะพิจารณาบทความให้กับวารสาร

Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com