รับการแจ้งเตือนทางอีเมล

ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเนื้อหาใหม่ที่สำคัญเพิ่มในวารสาร

 

You can register with this site to...
 • » Participate in the peer review process
 • » Submit an article
 • » Privacy Statement  • Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
   ISSN : 0859-8185

   งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
   โทรศัพท์: 056-717141
   โทรสาร: 056-717141
   อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com