การแจ้งเตือน

This page shows important updates associated with this journal such as new issues or announcements. You may subscribe to these notifications through RSS feeds (by clicking on the images to the right), or through email.

  • RSS 1.0
  • RSS 2.0
  • Atom 1.0

» 2019-07-08 10:25:52 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2019-04-29 16:29:49 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2018-08-05 11:37:11 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2018-04-22 15:13:58 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2017-10-09 11:50:56 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2017-06-09 10:25:29 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2017-06-06 14:11:22 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2016-02-10 10:07:03 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2016-02-10 10:05:58 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2016-02-04 10:22:52 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2015-02-23 09:13:24 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2015-02-23 09:05:27 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2014-09-02 14:21:20 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2014-09-02 14:18:39 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2014-09-02 14:09:25 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2014-01-30 14:45:49 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2013-09-16 14:56:45 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2013-09-16 14:46:29 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-12-28 10:13:11 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-12-08 09:15:38 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-11-14 14:39:34 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-11-13 11:19:14 Go To URL
 

A new announcement has been created.

» 2012-11-13 11:18:27 Go To URL
 

A new announcement has been created.

» 2012-10-18 09:39:50 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-10-12 08:34:12 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-10-11 11:34:54 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-10-11 09:45:43 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-10-09 10:47:51 Go To URL
 

An issue has been published.

» 2012-10-08 15:32:13 Go To URL
 

An issue has been published.
Phetchabun Rajabhat Journal (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร)
ISSN : 0859-8185

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 056-717141
โทรสาร: 056-717141
อีเมล์: phetchabun_rajabhat_journal@outlook.com