เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยมี ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter