เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2557

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา และร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบต่าง ๆของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้เป็นกฏระเบียบและข้อบังคับต่อไป...

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้