เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร. ปิยะวัน เพชรหมี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรในฝ่ายงานบริการวิชาการ ได้จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และพิจิตร สำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซึ่งร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากชุมชนเป้าหมายของ 5 คณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร จำนวน 34 ชุมชน และได้รับเกียรติจากอาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

https://www.facebook.com/researchpcru/posts/423080719261874
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้