การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด
หมวด: การประชุมภายใน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:25
เขียนโดย Super User
ฮิต: 166
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายงาน ได้เข้าร่วมการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรึกษาและจัดการดำเนินงาน ต่าง ๆ ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด