การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด
หมวด: การประชุมภายใน
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 03 กรกฎาคม 2564 16:03
เขียนโดย Super User
ฮิต: 295
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีฟ้า อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดย รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 ท่านคือ
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัน เพชรหมี
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย