เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีฟ้า อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดย รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 ท่านคือ
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัน เพชรหมี
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร กิจจารักษ์
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย


   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter